Home
Topics and Titles
Programme
Työpaja (in Finnish)
Fees and Registration
Call for Papers / Manuscript
Venue
Organization
Sponsorship
General Information
Contacts
 
 

Työpaja

Kuumien rakenteiden kunto ja elinikä (11.-12.6.2013)

Lämpövoimalaitokset ja muut kuumia rakenteita hyödyntävät prosessilaitokset vanhenevat väistämättä. Samalla niitä osittain korvataan uusilla laitoksilla, joissa käytetään uusia materiaaleja sekä uusia prosessi- ja rakenneratkaisuja. Haasteita syntyy molemmissa tapauksissa, ja osana Baltica IX konferenssia järjestetään suomenkielinen työpaja, jonka aiheina ovat voimalaitosten kuumien rakenteiden kunnossapidon haasteet:

  • Kuumien rakenteiden elinikä ja sen arviointi: mitä uutta?
  • Uusien materiaalien käyttöönotto ja kokemukset
  • Valmistuksen ja korjauksen haasteet
  • Uudet rikkomattomat ja miniatyyrimenetelmät käyttökunnon ja eliniän arviointiin
  • Elinikä ja vaurioituminen – esimerkkejä:  kattilat, putkistot, turbiinit, reaktorit, painelaitteet  

Työpaja rakentuu näistä aiheista pidettävistä luennoista ja keskustelutilaisuuksista. Vetäjät ja luennoitsijat edustavat asiantuntemusta, sekä ikääntyvien rakenteiden elinikäkysymyksistä että uusien materiaalien haasteista.

Työpajan ohjelma:


 

  Työpajan ohjelma